Vriendendag

Vriendendag

22 juni 2019 in het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder

De Helderse Museumvrienden hebben woord gehouden, ‘Den Helder waar de zon altijd schijnt’!! En hoe! De dag werd begonnen met de ontvangst van de 11 gasten uit Zutphen, Harlingen en Culemborg.. Zij werden rond de klok van 11:00 uur van harte welkom geheten door Marcel Sanders, voorzitter van de Vrienden. Hierna voerde Jan de Ruiter, directeur van het ‘Dorus Rijkersmuseum’, het woord.

Helaas moesten beide mannen rond de klok van 12:00 uur, wegens andere bezigheden, ons verlaten. Gelukkig werden de honneurs op uitstekende wijze waargenomen door Truus en Rian, resp. de penningmeester en secretaris van de Vrienden..

Na een heerlijk kopje koffie met een ‘Heldenaartje’ (een echt Helders gebakje) kregen zij een rondleiding met gids door het Reddingmuseum. En daarbij bleek dat het museum over een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod beschikt. Niet alleen de geschiedenis van het reddingwezen en het historisch materieel, maar ook de ontwikkeling van de navigatie en communicatie komen aan bod met een kijkje achter de schermen van de kustwacht. Boeiend en dus teveel om alles in één dagdeel te kunnen opnemen. Redenen te over om terug te komen voor een vervolgbezoek.

Na de rondleiding ging een ieder, op eigen kosten, de lunch gebruiken op Willemsoord, het voormalige marinecomplex met een uitgebreid horeca-aanbod. Op het terrein van ‘Willemsoord’ was bovendien van alles te doen waardoor er een grote drukte en gezelligheid heerste.

Na de lunch scheepten de gasten om 13:30 uur in op de ‘Johan de Wit’ en na de vaartocht kon een ieder weer zijn eigen weg gaan of nogmaals het museum gaan verkennen.

Het was een zeer geslaagde dag, een dag waarop men elkaar uitgebreid spreken kon en een dag die zeker voor herhaling vatbaar is. De deelnemers hebben genoten!

Vriendendag

Vrijdag 8 September 2017

Vriendendag 2017: Op vrijdag 8 september was het dan zover: de jaarlijkse Vriendendag van de Stichting Vrienden van het Reddingsmuseum. Als een soort tegenprestatie voor de donatie hebben donateurs toegang tot het museum en organiseert het bestuur van de Stichting elk jaar een “uitje’ ofwel de Vriendendag. Aan het eind van de morgen verzamelden zich ongeveer 35 donateurs in de bovenzaal van het museum. Het was een weerzien van oude bekenden en ook kennismaken met weer nieuwe gezichten. Vanuit Den Helder maar ook Amersfoort, Heemskerk en zelfs Den Haag waren ze gekomen. Onder het genot van een drankje werden we welkom geheten door onze voorzitter Marcel Sanders. Hij vertelde een en ander over bestuur en wel en wee van het museum. Vervolgens was er voldoende tijd om de tentoonstelling ‘Wonderboot’ te bezichtigen. Deze speciale tentoonstelling heeft de reddingboot ‘Insulinde’ als onderwerp omdat op 8 juli de boot 90 jaar bestond. Vooral legendarisch geworden door spectaculaire reddingen onder leiding van schipper Mees Toxopeus. 

Rond half één konden we genieten van een heerlijke stamppot maaltijd, nee, niet die van de TV-reclames maar van slagerij Wit&Wit van Schootenplaza. Keuze uit zuurkool, rodekool en hutspot en opgediend door onze onmisbare vrijwilligers van het museum. Nadat ieder het zich goed had laten smaken en daarmee een goede basis had gelegd voor een vaartochtje werd er ingescheept op de ‘Tjerk Hiddes’ en de ‘Prins Hendrik’. Ook nu weer ondersteund door de museumvrijwilligers kon iedereen gelukkig mee, ook de donateurs die wat minder goed ter been waren. Vanaf deze plek een waarlijk gemeend ‘BRAVO’ voor de museumvrijwilligers. Was de weersverwachting niet al te best, tijdens de vaartocht op het Noord-Hollands Kanaal viel het gelukkig reuze mee. Alleen bij vertrek spetterde het nog flink waar vooral de ingescheepten op de ‘Prins Hendrik’ last van hadden.

Op de ‘Tjerk Hiddes’ zaten de passagiers binnen om pas na vertrek naar buiten te komen en te genieten van de stilstaande file op de uitvalsweg van Den Helder. De twee boten brachten ons tot Kooybrug en keerden daar om. Uiteindelijk na een mooie tocht was een groot deel van het gezelschap rond 15.15 uur weer terug in de bovenzaal van het museum. Daar konden de deelnemers nog lekker napraten om tussen 16.00 en 16.30 van elkaar afscheid te nemen met een welgemeend ‘tot ziens in ons museum’!

Fijko van der Laan

Mede namens Truus en Marcel, wil ik u hele fijne feestdagen toewensen en alvast alle goeds voor 2018.

Gezellige dagen.

Rian Bok
Secretaris 

Vriendendag

11 november 2016

Voor de eerste keer heeft het nieuwe bestuur de Vriendendag verzorgd.
Ondanks dat de opkomst niet groot was, hebben wij met z’n allen genoten!
Heeft u als Vriend een leuke suggestie om volgend jaar de Vriendendag in te vullen dan horen wij dat graag.
Een van de Vrienden heeft een leuk verslag gemaakt, welke u hieronder kunt lezen.

Vriendendag Nat. Redding Museum Dorus Rijkers

op vrijdag 11-11-16

Vanaf 13.00 uur werden we verwacht in de bovenzaal van het museum en om ong. 13.30 uur waren er 22 vrienden aanwezig. De voorzitter, de heer Jan de Ruiter opende de bijeenkomst en heette allen welkom. Vervolgens vertelde hij dat hij het “stokje” van voorzitter gaat overdragen aan de heer Marcel Sanders, omdat hij kort geleden directeur is geworden van het Nat. Redding Museum Dorus Rijkers. De nieuwe voorzitter nam het woord van hem over en bedankte hem voor wat hij heeft betekend voor de vrienden van het R.M. Ook memoreerde hij dat er nu eigenlijk te weinig vrienden van het R.M. over waren, na het doornemen van de lijst met namen en van hen die nog niet of helemaal niet hebben betaald. De scheidende voorzitter werd verblijd met een fles geestrijk vocht.

Vervolgens werden we uitgenodigd voor een lunch, bestaande uit een heerlijke soep en goed belegde broodjes, geassisteerd door twee lief- tallige dames van het R.M. Van het buffet werd goed gebruik gemaakt en we lieten het ons dan ook goed smaken. Na de lunch werden we uitgenodigd om mee te gaan naar de bibliotheek School 7, alwaar we werden ontvangen door de heren Minneboo en de Heer D. Nederveen, beiden van de Helderse Historische Vereniging. We kregen een video presentatie met uitleg over de ver- en aanbouw van school 7 tot de huidige bibliotheek, wat nu een schitterend geheel is geworden. Vervolgens vertelde de heer Minneboo over de begingeschiedenis van de ontwikkeling van de Noordkop, m.n. die over (Den)Helder en Huisduinen en toonde ons diverse zeer oude kaarten van dit gebied.

We hebben heel erg genoten van deze presentatie, vooral die over de geschiedenis. Hierna werden we uitgenodigd voor een rondgang door de bieb en de school, met zijn mooie ruimtes en uitzicht over de binnenstad en de Binnenhaven. Toen was het tijd om terug te keren naar het R.M. waar we in het zaaltje konden genieten van een aangeklede borrel. Onder aangenaam gekout werd hiervan door een ieder genoten. Ook nu weer waren beide dames aanwezig om het ons naar de zin te maken. Het was een zeer geslaagde dag.

Vriend Alex Idsinga

De Vriendendag

Vriendendag 2015.

Op 11 november 2015 werd de jaarlijkse Vriendendag gehouden.

Om 13.00 uur werden de vrienden ontvangen met koffie/thee en heerlijk belegde broodjes in het vernieuwde restaurant “Stoom” van “De Kampanje”. Na een welkomstwoord van de voorzitter de heer  Henk Stapel, werden de vrienden rondgeleid in het geheel vernieuwde museum.

Daarna terug naar “Stoom” om onder het genot van een hapje en een drankje nog even gezellig na te praten. Op deze Vriendendag vond tevens de bestuurswisseling plaats. De nieuwe voorzitter de heer Jan de Ruiter, bedankte het in z’n geheel aftredende bestuur voor hun inzet de afgelopen jaren, zij kregen een heerlijke fles wijn.

Jan de Ruiter zal in het bestuur worden bijgestaan door: Rian Bok, secretaris en Truus Verveer, penningmeester. Wij zullen ons uiterste best doen in 2016 meer vrienden te winnen, om middels hun donatie, het “Reddingmuseum” te ondersteunen.