Vriend worden

Vriend worden

Het Reddingmuseum beperkt zich niet tot lokale geschiedenis, maar is een landelijk museum. De Vrienden wonen dan ook verspreid over het gehele land. Heeft u belangstelling begunstiger te worden dan kunt u zich via onderstaand formulier opgegeven als Vriend of rechtstreeks een mail met de gevraagde gegevens sturen naar secretaris@vriendenreddingmuseum.nl.

U ontvangt dan een welkomstbrief en gegevens om uw donatie over te maken. Om de werkwijze van onze stichting te kunnen continueren is de donatie gesteld op 25,00 Euro per jaar voor één vriend, mocht Uw partner zich ook als donateur melden dan bedraagt de donatie voor U beiden minimaal 30,00 Euro per jaar. Als noviteit heeft het bestuur gemeend een “Familie lidmaatschap” te moeten introduceren voor het bedrag van 40,00 Euro per jaar. Mocht u geen belangstelling meer hebben Vriend te blijven, dan volstaat een e-mail of brief aan de secretaris en we schrijven u direct uit.

Uw donatie kunt u overmaken op:
NL90INGB0673311872 t.n.v. Penm. Stichting Vrienden van het Reddingmuseum.

Ja, ik wil graag Vriend worden

Aanmeldingsformulier Vrienden van het Reddingmuseum

Naam (*)
Naam partner
Adres
E-mail (*)