Nieuws

Rian, Marcel en Truus wensen u allen:

Nieuwsbrief jaargang 2020 nummer 12

Beste vrienden van het Reddingmuseum,

Als ik dit schrijf is de eerste december dag alweer bijna voorbij en realiseer ik me dat het een bijzonder jaar is geweest. Bijzonder omdat vanwege de Covid maatregelen naar alle waarschijnlijkheid een deel van ons leden bestand vanwege hun leeftijdscategorie, weinig tot geen leuke dingen buitenshuis heeft kunnen doen. Gelukkig zijn er dan toch ook weer kleine lichtpuntjes dat gedurende een aantal periodes in het afgelopen jaar museumbezoek wel mogelijk was. Wellicht heeft u daar gebruik van kunnen maken en heeft u uw gedachten kunnen verzetten. Een vriendendag zat er niet in, maar die hadden we gelukkig ook niet gepland dit jaar. Wellicht dat er in 2021 weer mogelijkheden zijn om iets te organiseren.

Om die activiteiten te kunnen organiseren hebben we wel middelen nodig, en ondanks herhaalde oproepen is er nog steeds (en nu citeer ik helaas uit de laatste nieuwsbrief van afgelopen jaar):

“een respectabel aantal vrienden betaald hun contributie niet en worden dientengevolge na het sturen van enkele aanmaningen geroyeerd”.

En herhaal ik mijn jaarlijkse oproep:

Voor diegene die het nog niet hebben gedaan, denkt u nog eventjes aan uw donatie over 2020? Bijvoorbaat dank!

Over het museum zelf, in september heeft het museum de kans gegrepen om de Reddingboot Abraham Fock te verwerven voor haar varende collectie, een boot die een belangrijke historische rol heeft gehad in de ontwikkeling van het reddingwezen. Het was namelijk een van de eerst gebouwde houten motorstrandreddingboten, die vernoemd is naar een van oprichters van de NZHRM. Vroeger werd dit type reddingboot door middel van paarden de zee in getrokken, later werd dit gedaan door een rupstractor. De komende maanden moeten er verschillende werkzaamheden verricht worden om de reddingboot vaarklaar te maken. De reddingboot zal ingezet worden voor commerciële vaartochten en evenementen.

Ook dit jaar is het Reddingmuseum weer verkozen tot Kidsproof museum! Maandagmiddag 16 november kondigde de Museumvereniging dit aan tijdens de online uitreiking van de Kidsproof Awards. Het afgelopen jaar hebben kinderen inspecties ingevuld na een bezoek aan het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. De waardering was hoog. Een 9 was het eindrapportcijfer van de museuminspecteurs. Dit betekent dat ons museum als zeer kindvriendelijk wordt ervaren.

Kortom museum is ondanks de Covid maatregelen drukdoende om aantrekkelijk te blijven voor de diverse categorieën bezoekers. Vanwege diezelfde maatregelen moet u zich echter wel voorafgaand even aanmelden voor uw bezoek.

Rest mij u nog, mede namens Rian en Truus, u een heel fijne feestdagen te wensen,

Marcel Sanders

Nieuwsbrief jaargang 2019 nummer 11

Beste vrienden van het Reddingmuseum,

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op wat recente ontwikkelingen, de aankondiging voor een contributieverhoging en een korte terugblik op onze vriendendag

Afgelopen half jaar zijn we  als bestuur bezig geweest met de vraag op welke wijze we meer gelden zouden kunnen genereren, om het museum te ondersteunen met de realisatie van nieuwe projecten. Daarbij hebben we met het museum afgesproken, dat wij ons vooral focussen op de werving en behoud van individuele vrienden en gezinsleden, terwijl het museum zogenaamde sponsorpakketten in de markt probeert te zetten. Bij het zelf beantwoorden van de eerder genoemde vraag, komen een aantal onderwerpen naar voren, zoals:

  • relatief kleine ledental waarbij de oude gemiddelde leeftijd opvalt,
  • door deze hoge leeftijd ontvallen er met enige regelmaat vrienden,
  • een respectabel aantal vrienden betaald hun contributie niet en worden dientengevolge na het sturen van enkele aanmaningen geroyeerd.

Helaas zijn we daarin niet uniek, ook vrienden stichtingen van andere musea kampen met vergelijkbare problematiek. Om meer gevoel te krijgen bij het waarom en de zoektocht naar antwoorden, alternatieven etc hebben we ons aangesloten bij het landelijk onderzoek van de federatie van vrienden van musea.

Met het museum zelf hebben wij afgesproken dat zij gaan proberen ons standaard uit te nodigen bij de opening van nieuwe tentoonstellingen.

Vanwege de hiervoor benoemde uitdaging, ons streven om elke twee jaar een vriendendag te organiseren (in principe om-niet), het feit dat we al jaren geen donatie verhoging hebben doorgevoerd, hebben wij als bestuur helaas moeten besluiten om de minimale donatie voor individuele leden te verhogen naar €25,-, echtpaar/samenwonenden €30,- en het tarief gezinslidmaatschap blijft onveranderd €40.

Voor diegene die het nog niet hebben gedaan, denkt u nog eventjes aan uw donatie over 2019? Bijvoorbaat dank.

Het museum zelf is druk bezig om aanvullende fondsen te verwerven om een lang gekoesterde wens te vervullen om in het museum een reddingsactie op zee in een simulator ervaren, aan boord van de Nh1816, de nieuwste en meest moderne reddingboot. Recent is daarover een artikel in het Noord-Hollands Dagblad daarover verschenen, hetgeen we als bijlage bij deze nieuwsbrief voegen. We hopen dat de wens uitkomt en dat het museum in de loop van volgend jaar de realisatie van deze simulator kunnen melden.

De periodieke vriendendag heeft op zaterdag 7 september jl plaatsgevonden.
Een twintigtal enthousiaste vrienden werden omstreeks 11:00 uur welkom geheten in het “Schipperscafé” op Willemsoord. Na een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij, werd een inleiding over Willemsoord verzorgt door Paul Schaap. De beelden en de uitleg spraken voor zich en vormden een mooie basis voor de rondleiding die ’s middags over het terrein werd verzorgd. Helaas konden we vanwege de regelmatige buien niet de Bonaire bezoeken, omdat het dek door de nattigheid te glad was. Tussendoor kon iedereen nog van een prima broodjes lunch met kopje soep genieten, welke door Truus was verzorgd. Na afloop van de rondleiding werd er nog lang gezellig nagepraat in het “Schipperscafe”.

Rest mij u nog, mede namens Rian en Truus, u een heel fijne feestdagen te wensen,

Marcel Sanders

Aan boord van reddingboot Nh 1816 de zee op en een redding meemaken, maar dan op een beweegbare stoel en met een speciale bril op

Een redding meemaken op zee? Ervaren hoe de boot in kolkend water op weg gaat naar een schip in nood? Helaas, een dergelijk avontuur zit er niet in. Mensen redden is serieuze business, niet alles is nu eenmaal geschikt om er met de neus bovenop te staan. Maar er is een alternatief, dat wil zeggen: het komt er aan. Over ruim een half jaar kunnen bezoekers van het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder een reddingsactie op zee in een simulator ervaren, aan boord van de Nh1816, de nieuwste en meest moderne reddingboot die sinds 2015 bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in gebruik is.

Houten model
De plannen voor een simulator ontstonden in 2009 bij de ontwikkeling van de Nh1816. Een reddingboot die is bekostigd door de Goede Doelen Stichting van verzekeraar Nh 1816 uit Oudkarspel. Als eerste werd een zogeheten mock up gemaakt: een houten model van de kajuit om onder meer te testen hoeveel ruimte er is voor de bemanningsleden en de apparatuur. Dat houten model kwam terecht in het Reddingmuseum, nog voor de verbouwing. De kinderen die het museum bezochten waren gefascineerd door de gashendeltjes en het stuurtje die in het prototype van de kajuit zaten, vertelt Sylvia van der Most, verantwoordelijk voor de collectie van het Reddingmuseum. Vervolgens ontstond het idee om een dergelijke attractie in het huidige museum te laten terugkeren maar dan zo levensecht mogelijk. Iets van die ervaring is in het museum al mee te maken. Op de bovenste verdieping staan twee simulatoren: een windtunnel en een vaarsimulator. In de windtunnel ervaren bezoekers hoe het is om bijvoorbeeld in een stormachtige wind te staan.

Insulinde
In de vaarsimulator staan bezoekers op de brug van de Insulinde, een iconische reddingboot die zichzelf kan oprichten na te zijn omgeslagen. De Insulinde is in 1927 in gebruik genomen en was daarmee de eerste boot ter wereld die over een dergelijke kwaliteit beschikte. Aan boord van deze vaarsimulator horen bezoekers de stem van Mees Toxopeus tijdens een reddingsactie bij Borkum. Toxopeus was ook degene die zich sterk heeft gemaakt voor de komst van een zelfrichtende reddingboot die tot 1965 in de vaart bleef en na een restauratie in het bezit is gekomen van het Reddingmuseum.

Levensecht
Aan boord van deze simulator zien bezoekers beelden van de zee en tegelijkertijd ervaren ze de stampende beweging van de boot. Die ervaring is in die zin zo levensecht dat bezoekers, gevoelig voor zeeziekte, in de simulator soms ook daadwerkelijk misselijk worden, legt Van der Most uit. Zonder de kwaliteit van de huidige simulatoren geweld aan te doen, de nieuwste simulator gaat in de beleving een flinke stap verder. Via virtual reality (een schijnwerkelijkheid) worden bezoekers van het begin tot het einde meegenomen in een redding. Vanaf het moment dat de melding komt, het aan boord gaan, het vertrek en de redding zelf.

Damen
„Levensechter krijg je het niet”, geeft Van der Most alvast een voorschot op wat er in het museum komen gaat. De Nh 1816 is sinds november 2015 in IJmuiden gestationeerd en is ruim een jaar eerder door koningin Máxima ten doop gehouden. De boot is gebouwd bij de Poolse vestiging van Damen Shipyards met het hoofdkantoor in Gorinchem en een werf in Den Helder. De afbouw van deze boot gebeurde in Nederland. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe generatie reddingboten is speciaal gelet op het verminderen van het lawaai aan boord en de invloed van de G-krachten op het lichaam. Daarnaast leveren de jetmotoren minder uitstoot op voor het milieu dan de vorige klasse reddingboten en de informatie-uitwisseling is zodanig geregeld dat er in alle gevallen contact mogelijk is. Uiteindelijk kostte de Nh 1816 zo’n drie miljoen euro. De nieuwe simulator komt bij de andere twee exemplaren in het museum te staan. De ontwikkeling ervan is in volle gang. Het project is in handen van het Tilburgse bedrijf Mudware dat een natuurgetrouwe versie van de Nh1816-kajuit maakt en verder voor het script en de filmopnamen zorgt. Mudware is gespecialiseerd in ’3D-visualisatie, engineering en de bouw van rariteitenkabinetten’ en heeft louter musea als klant.

VR-bril
In de simulator is plek voor vier bezoekers die met een VR-bril op het hoofd en heen en weer geslingerd op een beweegbare stoel, worden meegenomen in een redding. Mudware wil nog wat verzinnen voor de wachtende bezoekers, legt Diane Schouten van het bedrijf uit. Een informatiepaneel over de technische mogelijkheden van de Nh 1816 bijvoorbeeld of een film over de totstandkoming van het schip. Schouten: „Voor ons is het een toffe opdracht. Vooral vanwege de verschillende factoren waar we mee te maken hebben. Het verhaal dat we over de redding gaan vertellen bijvoorbeeld, de technische mogelijkheden van de reddingboot zijn interessant. Met een uitsnede van de boot willen we een en ander toelichten. En natuurlijk de bouw van de simulator.” Een van de uitdagingen is het realiseren van een hufterproofe attractie. „Voor musea is dat steeds meer een dingetje. De doelgroep verandert, er komen steeds meer gezinnen naar musea toe omdat het accent veel meer op beleving is gericht, het wordt interactiever. Dat maakt dat er wordt gedacht dat kinderen van alles mogen. Soms denken we iets gemaakt te hebben wat absoluut niet stuk kan en jawel hoor, blijkt het uiteindelijk toch niet sterk genoeg te zijn geweest.”

Menslievend en zelfstandig.

Het reddingswezen voor de fusie tot KNMRM (1750-1991) Auteur Henk Stapel’

Het redden van schipbreukelingen in georganiseerd verband in ons land gebeurt al sinds 1824, het jaar dat de voorgangsters van de huidige KNRM werden opgericht. Daarvoor hebben vooral kustbewoners ook al keer op keer hun leven in de waagschaal gesteld om schipbreukelingen in veiligheid te brengen, maar dat gebeurde dan zonder enige aansturing, hulp oÍ begeleiding door een daartoe speciaal ingestelde organisatie. Aanleiding tot de totstandkoming van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, (NZHRM) in Amsterdam en de Zuid Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS) in Rotterdam, was de jammerlijke schipbreuk van het koopvaardijschip ‘De Vreede’ bij Huisduinen, waarbij dertien mensen, onder wie zes redders, verdronken.

Over de bewogen geschiedenis van het reddingswezen is al heel veel geschreven, maar wat tot nu toe ontbrak, is een algemeen overzicht van de geschiedenis van de reddingsmaatschappijen in de breedste zin. ln deze leemte is nu voorzien door Henk Stapel, historicus, oud-marineman en oud-directeur van het Nationaal Reddinqmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. Stapel kreeg voor zijn werk vrije toegang tot de archieven van zowel de NZHRM als de ZHMRS en heeft ook ral van andere archieven uitgeplozen, wat geleid heeft tot een zeer goed gedocumenteerd werk, waarin alle facetten van de rijke en bewogen geschiedenis van de twee maatschappijen aan de orde komen, ooli de minder mooie. Zo werd er al vanaf de oprichting van buiten af met de beste bedoelingen en op goede gronden door bestuurders en zelfs leden van het Koninklijk Huis bij herhaling op aangedrongen om tot een Íusie te komen. Maar onderlinge ergernissen tussen de Amsterdamse bestuurders van de NZHRM en de Rotterdammers van de ZHMRS en de Fanatieke wens van vooral de Amsterdammers om zelfstandig en onafhankelijk te blijven, leidde er toe dat het tot 1991 zou duren, voordat die zo logische fusie er zou komen. Die afkeer van invloed van buitenaf was vooral bij de Amsterdamse bestuurders zo sterk dat zelfs subsidiëring van overheidswege taboe was.

Een positief uitvloeisel van het streven naar onafhankelijkheid van de overheid kwam tot uiting in de Tweede Wereldoorlog. De reddingsmaatschappijen wisten toen, onder meer door onder de vlag van het Rode Kruis te gaan varen en door de begripvolle houding van de Duitser onder wiens verantwoordelijkheid ze waren gesteld, te voorkomen dat ze door de bezetter werden ingeschakeld bij zijn militaire activiteiten. Ze bleven schipbreukelingen en neergestorte vliegers van de strijdende partijen redden, ongeacht oÍ het Duitsers, Amerikanen, Engelsen of Nederlanders waren en deden er alles aan om te voorkomen dat bij geslaagde, spectaculaire reddingen de nazipropaganda daarmee aan de haal ging.

De kwestie van de moeizame verhouding tussen de twee reddingsmaatschappijen valt onder het thema’de samenwerking tussen beide maatschappijen onderling, met die in het buitenland en met de overheid’, één van de vier hoofdlijnen, waarvoor de auteur bij de samenstelling van zijn werk heeft gekozen. De andere thema’s betreffen ‘de aansturing van de reddingsinspanning’,’de ontwikkeling van het reddinqsmateriaal’en ‘de manier waarop het nodige geld werd verkregen’. Wat, tussen haakjes, niet in het boek is opgenomen, is een verslag van alle, vaak spectaculaire of dramatisch aflopende reddingsacties uit de beschreven periode. Die worden alleen beschreven voor zover ze op de een of andere manier van belang zijn geweest voor het beleid van de maatschappijen en/of de vervanging van oude en de overstap op nieuwe typen reddingboten. Heldhaftige reddingen uit het verleden zijn overigens al ruimschoots aan de orde geweest in eerdere publicaties. Afhankelijk van zijn interesse zal het ene thema de lezer misschien meer boeien dan het andere, maar het vakmanschap en stijl van de auteur zorgen ervoor, dat je toch niet rust voor je het hele boek uit hebt.

Henk Stapel heeft met’Menslievend en zelfstandig’een boek afgeleverd dat nu al kan worden gekenmerkt als het standaardwerk over de geschiedenis van het Nederlandse reddingswezen dat geen werkelijk geïnteresseerde in de wereld van de redders ongelezen mag
laten.

Gerrit van Burgeler
(recensie Blauwe Wimpel nummer 1, januari 2019, jaargang 74)

Het boek is door de KNRM uitgegeven in eigen beheer en is te bestellen via www.knrm.nl

NIEUWSBRIEF jaargang 2019 nummer 10.

Van de Stichting ‘Vrienden Reddingmuseum’

In deze nieuwsbrief een korte terugblik op het afgelopen half jaar en de uitnodiging voor onze vriendendag a.s. september.

Zoals u zich wellicht kunt herinneren hebben wij als vrienden met uw steun op 25 april jl een schenking van € 7.000,00 mogen doen aan het museum voor de realisatie van de reizende tentoonstelling Helderse Helden. De tentoonstelling trekt op dit moment de aandacht van de bezoekers in het museum, zowel de verhalen als de spellen. Het is de bedoeling dat komend schooljaar de tentoonstelling een aantal weken op diverse scholen in Den Helder wordt tentoongesteld als deel van het
lesprogramma. Daarnaast wordt een doorontwikkeling gemaakt, waarbij redders uit de nabije regio en daarbuiten hun verhaal vertellen, waardoor de tentoonstelling in de toekomst ook daar te gebruiken is.

Al eerder hebben we het bezoeken van ‘Vrienden van….’ aan andere musea aangekaart. Wij in Den Helder ontvingen op 22 juni j.l. verschillende ‘Vrienden van….’., in ‘Den Helder waar de zon altijd schijnt’!! En hoe! En zoals een gast van die dag ons liet weten: De dag werd begonnen met de ontvangst van de 11 gasten uit Zutphen, Harlingen en Culemborg..Wij werden rond de klok van 11:00 uur van harte welkom geheten door Marcel Sanders, voorzitter van de Vrienden. Hierna voerde Jan de Ruiter, directeur van het ‘Dorus Rijkersmuseum’, het woord. Helaas moesten beide mannen rond de klok van 12:00 uur, wegens andere bezigheden, ons verlaten. Gelukkig werden de honneurs op uitstekende wijze waargenomen door Truus en Rian. Na een heerlijk kopje koffie met een ‘Heldenaartje’ (een echt Helders gebakje) kregen we een rondleiding met gids door het Reddingsmuseum. En daarbij bleek dat het museum over een zeer uitgebreid en gevarieerd aanbod beschikt. Niet alleen de geschiedenis van het reddingswezen en het historisch materieel, maar ook de ontwikkeling van de navigatie en communicatie komen aan bod met een kijkje achter de schermen van de kustwacht. Boeiend en dus teveel om alles in één dagdeel te kunnen opnemen. Redenen te over om nog eens terug komen voor een vervolgbezoek. Na de rondleiding ging een ieder, op eigen kosten, de lunch gebruiken op Willemsoord, het voormalige marinecomplex met een uitgebreid horeca-aanbod. Op het terrein van ‘Willemsoord’ was bovendien van alles te doen waardoor er een grote drukte en gezelligheid heerste. Na de lunch scheepten de gasten om 13:30 uur in op de ‘Johan de Wit’ en na de vaartocht kon een ieder weer zijn eigen weg gaan of nogmaals het museum gaan verkennen. (foto’s van dit bezoek kunt u vinden op onze website).
Tot zover dit verslag.

En dan, de Vriendendag op zaterdag 7 september 2019:

Ons ontvangstpunt is deze keer “Het Schipperscafé” op Willemsoord, zie bijgevoegde plattegrond.
Wij hopen u tussen 11:00-11:30 uur te mogen verwelkomen met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Vervolgens zal u één en ander worden verteld over ‘Willemsoord’ door de Heer Paul Schaap.
Dan is het tijd voor de lunch, een kopje eigengemaakte soep met verschillende belegde broodjes. Na de lunch is er een rondleiding over ‘Willemsoord’ met een bezoek aan de ‘Bonaire’. En dan wordt het zo langzamerhand tijd voor een gezellige napraat in wederom ‘Het Schipperscafé” met eventueel nog een drankje. De dag wordt uiterlijk om 16:30 uur beëindigd.

Voor de catering is het van belang dat we weten hoeveel mensen er komen.
Wilt u mij voor 30 augustus 2019 laten weten of u komt?

Dat kunt u op 3 manieren doen:
Per mail: secretaris@vriendenreddingmuseum.nl
Per telefoon: 0223 617 622
Per post: Rian Bok, Julianaplein 71, 1781 HB Den Helder

Uiteraard hopen wij u op zaterdag 7 september 2019 in Den Helder te mogen begroeten.

Marcel Sanders
Truus Verveer
Rian Bok

willemsoord

Bezoek aan museum “De Sjoel” in Elburg.

De Sjoel in Elburg

De Sjoel in Elburg

Op zaterdag 13 april j.l. hebben Truus Verveer en Rian Bok, namens de Vrienden van het Dorus Rijkers Museum, een bezoek gebracht aan museum ‘De Sjoel’ in Elburg in het kader van een uitwisseling tussen de vrienden van….
Na een allerhartelijkste ontvangst met een Elburgse specialiteit werd er het nodige vertelt over de stad Elburg en hoe dit museum tot stand gekomen was.
Zo kende Elburg voor de Tweede Wereldoorlog een bloeiende Joodse gemeente, waarvan velen na de oorlog niet zijn teruggekeerd.
Na de lunch kregen we een rondleiding door Elburg met een stadsgids. Zij liet de huizen zien waar in de gevel een Davidster gemetseld zit, ten teken dat hier een Joodse familie heeft gewoond.
Omdat het zaterdag was konden we de Joodse begraafplaats niet op, wel hebben we door het hek hiervan een beeld gekregen.
Jammer van het weer, want regen, hagel en harde wind met op de terugweg de zon, viel ons op deze dag ten deel.

Mocht u ooit in de buurt van Elburg komen dat recommandeer ik u dit museum van harte aan.

Rian Bok

NIEUWSBRIEF jaargang 2019 nummer 1.

Van de Stichting ‘Vrienden Reddingmuseum’

Beste vrienden van het Reddingmuseum,

Allereerst wil ik u, mede namens Truus en Rian, nog een gelukkig, gezond en fijn 2019 toewensen.

Inmiddels is het nieuwe jaar stormachtig en winters van start gegaan, een mooi moment om u kort bij te praten. De ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Helderse Helden’ gaat gestaag door. Op 18 september jl. heeft een groot aantal van u de première mogen meemaken van een aantal filmpjes met interviews van diverse (oud)redders. Dit project wordt verder uitgebreid met interviews van andere (oud)redders uit de regio, zodat ook inwoners uit andere (kust)dorpen zich hier nog beter mee kunnen identificeren. Daarnaast is er ook begonnen met de fysieke bouw van de tentoonstelling, de directeur van het museum heeft aangegeven dat het streven er is om de tentoonstelling begin april officieel te kunnen openen. We houden u daarover uiteraard op de hoogte.

Vorig jaar zijn we met een afvaardiging van het bestuur naar de jaarlijkse bijeenkomst geweest van de “Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea”. Tijdens die bijeenkomst kwam het teruglopend aantal museumbezoekers en dat van leden van diverse vriendenstichtingen aan de orde. Deze terugloop heeft weliswaar verschillende redenen, echter ook dat van – zeg maar – “onbekend maakt onbemind”. Staande de bijeenkomst is toen het idee geopperd, om vrienden van andere musea uit te nodigen in elkaars museum, zodat die andere vrienden ook een “enthousiaste bezoeker” kunnen worden van die andere musea. Een aantal musea heeft inmiddels hun medewerking hieraan toegezegd, waaronder het Dorus Rijkers.

De algemene strekking is dat u op de aangegeven dag als speciale gast welkom bent als “Vriend van het Reddingmuseum”, samen met vrienden vanuit andere musea, in het aangegeven museum. U reist op eigen gelegenheid naar het desbetreffende museum en wordt ontvangen met een kopje koffie, waarbij verteld wordt hoe aan het bezoek vorm wordt gegeven. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een rondleiding. Daarvoor worden in principe alleen de reguliere toegangskosten gerekend. Vanwege de organisatie, dient u zich uiterlijk een week van te voren per mail op te geven bij onze eigen secretaris Rian Bok rian.bok@quicknet.nl . Zij zal ervoor zorgdragen dat het totale aantal bij de organiserende musea bekend wordt gesteld. Op deze manier hopen we met elkaar dat “onbekende” musea een bekender gezicht krijgen en uiteindelijk een groter bezoekersaantal gaan trekken. De deelnemende musea en data voor de eerste helft van het dit jaar zijn:

Daarnaast zijn voor het 2e halfjaar het Dordrechts Museum, het Stadmuseum Woerden en het Zeeuws Museum aan het onderzoeken of ze zo’n dag willen organiseren. We hopen uiteraard dat het een succes wordt.

Tevens zijn wij aan het onderzoeken of we in september weer een vriendendag met een aantrekkelijk programma kunnen organiseren.

Volgens mij bent u weer redelijk bij van het wel en wee rond het Reddingmuseum. Dankzij uw donaties kunnen we als Vrienden dit jaar weer een mooie bijdrage leveren aan het museum. Daarom de vraag om uw jaarlijkse bijdrage tijdig te voldoen, zodat wij het museum blijvend kunnen ondersteunen, want zonder uw hulp gaat dat helaas niet.

Marcel Sanders

NIEUWSBRIEF jaargang 2018 nummer 8.

Van de Stichting ‘Vrienden Reddingmuseum’

Helderse HeldenBeste Vrienden van het Reddingmuseum,

Zo na de zomer en aan het begin van het nieuwe museale seizoen zijn er een aantal leuke ontwikkelingen die wij als bestuur van de Stichting Vrienden van het Reddingmuseum willen delen. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gesteld van het voornemen om de nieuw te ontwikkelen reizende tentoonstelling “Helderse Helden” te ondersteunen.

Inmiddels hebben er veel voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden en namens het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers mogen wij u van harte uitnodigen voor de première van de “Helderse Helden”.

Een project dat tot stand kwam in samenwerking met Scholen aan Zee die de verhalen van oud-redders van Den Helder op beeld heeft vastgelegd. Het is een mooie film geworden waarin de oud-redders zelf over hun werk als redder op zee (voor de Helderse kust) hun verhaal doen. Ik durf u te zeggen dat het een geweldig project is geworden dat u niet missen mag.

Wij hopen dan ook u op 14 september a.s. op de première te mogen begroeten, vanwege de logistiek wordt u gevraagd opgave voor 10 september te doen via info@reddingmuseum.nl of 0223-618320 (Balie museum). De première vindt plaats in: Cinema Zevenskoop, Julianaplein 43, 1781 HB Den Helder. (Nb helaas voor mensen die slecht ter been zijn is de zaal slecht bereikbaar, vanwege het ontbreken van een lift.)

Zoals u op onze site heeft kunnen lezen, zijn we dit voorjaar met een kleine delegatie naar de jaarvergadering geweest van de federatie Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea geweest. Tijdens die bijeenkomst kwam onder andere het teruglopend aantal leden van vrienden organisaties van musea aan de. Een van de ideeën om het ledental te laten groeien en dat nu verder wordt uitgewerkt is, is dat groepjes van Vrienden van Musea bij andere musea op bezoek gaan. U betaalt gewoon toegang, alleen u wordt op die specifieke dag ontvangen met een kopje koffie waarbij de diverse musea proberen nog iets speciaals aan te bieden wat de reis aantrekkelijk maakt. Op dit moment worden de laatste bijzonderheden geïnventariseerd, zodra het plan compleet is kunnen wij het bij u verder bekend stellen.

Ten slotte, op dit moment hebben wij van een groot aantal van u geen e-mailadres, op zich is dat natuurlijk geen probleem, echter de communicatie verloopt daardoor soms wat trager omdat voor deze ook een papieren versie van de nieuwsbrief verspreidt moet worden. Tussentijds willen wij ook graag nieuwtjes met u delen, echter daarvoor maken we vanuit kosten en organisatorische reden alleen gebruik van de elektronische post.

Daarom deze oproep, heeft u nadat u lid bent geworden van de Vrienden ook een e-mailadres gekregen, ons verzoek om dat door te geven aan onze secretaris Rian Bok (secretaris@vriendenreddingmuseum.nl) zodat we u ook op deze manier kunnen op de hoogte kunnen houden.

Met vriendelijke groet,

Rian Bok, Truus Verveer, Marcel Sanders

Combikaart Marinemuseum en Reddingmuseum

Den Helder, 7 juni 2018

Den Helder is omgeven door het water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Den Helder twee musea heeft waar de zee centraal staat, het Marinemuseum en het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Beide prachtige musea met een eigen verhaal. Het is nu mogelijk beide musea te bezoeken tegen een gereduceerd tarief.

Het Marinemuseum en het Reddingmuseum hebben namelijk de handen ineen geslagen en een combikaart ontwikkeld die mensen toegang geeft tot beide musea. Op deze manier hopen beide musea elkaar te versterken en meerwaarde te creëren voor de toeristen in de Kop van Noord-Holland.

Donderdag 7 juni nam Trees van der Paard wethouder Jeugd, Cultuur, Sport de eerste combikaart in ontvangst van Paul van der Sijs, directeur Marinemuseum en Jan de Ruiter, directeur van het Reddingmuseum. Dit officiële moment vond plaats in het Marinemuseum.

De combikaart kost € 15,- voor volwassenen en € 10,- voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. De kaart is langere tijd geldig. Je kunt dus op verschillende dagen de musea bezoeken. Zo beleef je de Koninklijke Marine én het Nederlandse reddingwezen van dichtbij.

De combikaart is te koop aan de balies van beide musea en online via www.marinemuseum.nl. Ga voor meer informatie en de actuele openingstijden naar www.reddingmuseum.nl en www.marinemuseum.nl

Roy Flem genomineerd als vrijwilliger van het jaar voor de Gerard Evers penning

Federatie Vrienden Musea

Zaterdag 26 mei ben ik met Marcel Sanders, Truus Verveer en mijn vrouw Alma, naar Gouda geweest voor de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea in het Oude Stadhuys aan de markt. Tijdens de vergadering vond de uitreikingplaats van de Gerard Evers Onderscheiding, waarvoor ik onder andere was genomineerd.

Helaas ben ik niet uitverkoren en ging de legpenning naar de Heer Huib Kuiper van de Vrienden van Museum Sjoel uit Elburg. Wel mocht ik een mooi boeket bloemen ontvangen en konden wij een bezoek brengen aan de Sint-Jan en naar Museum Gouda met mooie exposities.
Met een heerlijke lunch en na afloop een hapje en drankje zijn we rond 16.00uur huiswaarts gekeerd.

Hartelijke groeten,
Roy

NIEUWSBRIEF 2018

Jaargang 2018 nummer 7

Beste vrienden van het Reddingmuseum,

Als ik dit schrijf is het eindelijk weer een beetje lente geworden en in de Kop bloeien de bollen volop. Altijd weer een mooi gezicht als ik naar Den Helder rij. Zo ook weer de afgelopen week, toen we als bestuur van de vrienden bij elkaar kwamen voor ons periodiek overleg met het museum en bespreking van onze activiteiten voor het komend jaar. Kortom buiten is het volop genieten in het grootste aaneengesloten bollengebied van de wereld. Tijdens de vergadering hebben we helaas als bestuur moeten besluiten om dit jaar geen vriendenactiviteit te organiseren, kortweg omdat we daar op dit moment de middelen niet voor hebben. De vriendendagen van de afgelopen twee jaren zijn we buiten uw bijdrage op een fantastische manier gesponsord door zowel het museum als door de middenstand; we vonden het niet juist om bij hen weer om een extra bijdrage te vragen. Temeer daar nog steeds ca 20% van onze vrienden hun bijdrage niet (tijdig) voldoet, ondanks de herhaalde oproep hiervoor en regelmatige sanering van de ledenlijst. Om dan te gaan interen op onze eigen beschikbare fondsen vinden wij ook niet juist; immers de hoofddoelstelling van de vrienden is, is het ter beschikking stellen van geldmiddelen aan het museum. Tevens vonden wij het een slecht idee om u een extra bijdrage te vragen voor de deelname aan de vriendendag. We vinden het erg jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar hopen oprecht dat u hiervoor begrip heeft. Volgend jaar gaan wij zeker weer proberen om een activiteit organiseren, wellicht heeft u nog een goed idee?

Om mijn verhaal compleet te maken; wij zijn helaas niet succesvol (en niet uniek) in onze zoektocht naar nieuwe vrienden. Zowel de actie van ons lid Yolanda Willems als via een directe aanschrijving naar diverse watersportverenigingen in de regio hebben tot op heden geen nieuwe leden opgeleverd. Wij blijven onderzoeken of we op een andere manier het lidmaatschap wat aantrekkelijker te kunnen maken en misschien op een andere manier extra inkomsten kunnen genereren. Op dit moment wordt het nieuws van het museum al via de website van de vrienden (www.vriendenreddingmuseum.nl) gedeeld, wellicht dat we hier op een wat actievere manier u hiervan op de hoogte kunnen laten stellen. Op die manier komt u wellicht wat regelmatiger in het museum, neemt u bijvoorbeeld kennissen mee die dan ook weer worden geënthousiasmeerd om vriend te worden.

Nu attendeerde ik u in het begin van mijn verhaal op de hoofddoelstelling van onze stichting, het beschikbaar stellen van gelden voor het museum. Het museum heeft gevraagd of we een bijdrage willen leveren aan de nieuw te ontwikkelen reizende tentoonstelling, Helderse Helden, verhalen van Helderse redders. De uitgebreide beschrijving hiervan kunt u hier lezen. In het kort komt het erop neer dat de tentoonstelling bestaat uit een informatiezuil waar op drie zijden van de zuil films worden afgespeeld. Bij elk videoscherm komen 2 koptelefoons om de verhalen van de redd ers te kunnen horen. Hun stoere maar soms ook spannende en emotionele ervaringen worden op die manier overgedragen. Op de vierde zijde kunnen bezoekers/kinderen op interactieve manier vragen en stellingen beantwoorden met betrekking tot het verhaal van de Helderse Helden.

De totale investering hiervoor bedraagt ca € 20.000,00. Om dit te kunnen bekostigen had het museum ons al benaderd, maar tevens hadden zij hem ingediend bij de gemeente Den Helder als mededinger naar de cultuurprijs 2018. Ondanks dat de uitreiking op 13 maart in het Reddingmuseum plaatsvond, viel de keuze helaas niet op het idee van het museum. Het museum is wel gewoon verder gegaan met de ontwikkeling en realisatie van de tentoonstelling, als Stichting Vrienden zullen wij mede in samenspraak met het museum binnenkort een bedrag vaststellen en doneren. Dit bedrag zal mede afhankelijk zijn van de overige fondsen die het museum via andere kanalen beschikbaar kan maken. Binnenkort hebben we daar nader overleg over. Het leuke van deze tentoonstelling is ook dat we het museum elders in het land op een inhoudelijke uitgebreidere manier gepromoot kan worden. In deze kunt u ook bijvoorbeeld denken dat een school de tentoonstelling gaat huren als ondersteuning van het project redders. Op die manier wordt het museum weer gepromoot, wat weer leidt tot meer bezoekers. Kortom naar onze mening een mooie en duurzame investering ten behoeve van de exploitatie van het museum. Volgens mij bent u weer helemaal bijgepraat, zo gauw we als bestuur weer nieuwtjes hebben laten we het weten. Mocht u nog vragen of ideeën hebben schroom niet om deze met het bestuur via het secretariaat te laten weten,

Tot een volgende keer,

Marcel Sanders
Voorzitter


I N L E I D I N G

Den Helder is omgeven door water. In het westen ligt de Noordzee, in het oosten de Waddenzee en in het noorden bevindt zich ‘Het Marsdiep’. Geen wonder dat de gemeente en haar inwoners verbonden zijn met het water. Niet verwonderlijk dat ook culturele instellingen in Den Helder vaak gericht zijn op het water, zoals het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers wil het erfgoed van het nationaal reddingwezen en daarmee ook een deel van het erfgoed van Den Helder toegankelijk maken voor een breed publiek. We wekken daartoe belangstelling bij huidige en toekomstige generaties door het verhaal van het reddingwezen in Den Helder en in de rest van Nederland op allerlei manieren te vertellen. In woord, beeld en geluid. Om deze missie te bereiken hebben we ons ten doel gesteld om de huidige collectie uit te breiden met nieuwe mooie verhalen. Met name de verhalen van de heldhaftige redders die Den Helder rijk is, de Helderse Helden. Zo geven wij betekenis aan het ‘erfgoedbesef’ onder de huidige en toekomstige generaties.

LEES MEER

NIEUWSBRIEF

Jaargang 2017 nummer 6

Van de voorzitter:

Beste Vrienden van het Reddingmuseum,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het jaar, met daarin een leuk verslag van onze afgelopen Vriendendag geschreven door Fijko van de Laan. Terwijl ik dit schrijf ben ik het afgelopen weekend een aantal malen in het museum geweest, de eerste keer op vrijdag, niet omdat ik er speciaal naar op weg was, maar vanwege een bezoek aan de traditionele botenbeurs. Het toegangsbewijs voor een bezoek aan de beurs was tevens het toegangsbewijs voor zowel het Reddingmuseum als het Marine museum. Het was gezellig druk op de beurs, de stand van het Reddingmuseum had al de nodige belangstellende kijkers gehad. Ik koester dan meteen de stille hoop dat we er weer een hoop nieuwe vrienden bij zouden krijgen. Het aantal bezoekers aan het museum was, door het combinatie kaartje, overigens duidelijk groter dan op normale weekend dagen en duidelijk een andere leeftijdscategorie. Zaterdag was ik wederom in het museum nu vanwege de ontvangst van trouwe donateurs van de KNRM uit de regio. Deze donateurs worden door de KNRM uitgenodigd omdat ze de KNRM al 50 of 60 jaar ondersteunen. Een aantal van hen was nog nooit in het museum geweest, vonden het erg leerzaam en interessant, en zouden zeker weer terugkomen. Naast deze lokale activiteiten was Jan de Ruiter, in zijn functie van directeur, met een aantal medewerkers naar Beeld en Geluid voor de uitreiking van de ‘Kids Award’, als genomineerde voor de verkiezing van het meest kindvriendelijke museum in Nederland. ‘s Avonds kreeg ik het leuke bericht dat het museum door 4.000 Museuminspecteurs verkozen was tot het ‘Kidsproof’ museum van 2018! Kortom een geweldig prestatie waar Jan en zijn medewerkers terecht trots op mogen zijn!
Kortom genoeg activiteiten in en rond het museum, echter het ledenaantal van de vrienden groeit helaas niet echt. Is dat gek? Ik weet het niet, maar ik sprak tijdens de afgelopen vriendendag iemand die ook betrokken is als vriend bij een ander museum en die gaf aan, dat hun ledenaantal ook al jaren min of meer constant is. Er gaan immers jaarlijks wat mensen af en komen erbij waardoor het totale aantal niet structureel toeneemt. Nu gaan we als bestuur komend voorjaar een poging wagen door naar een aantal watersportverenigingen hier in de regio een oproep te sturen. Maar u als vriend bent natuurlijk de beste vertegenwoordiger van het Reddingmuseum. Als bestuur willen we daarom ook een appèl op u doen, door u te vragen om in uw vrienden/kennissen kring de vrienden van het Reddingmuseum Dorus Rijkers onder de aandacht te brengen. Ons vrienden-lid Yolanda Willems kwam met het idee om daar ook een soort van wedstrijd aan te verbinden en stelt daarvoor een prijs beschikbaar. Deze prijs wordt dan tijdens de vriendendag uitgereikt aan degene die het grootse aantal nieuwe vrienden heeft aangebracht. Als bestuur vonden we het een leuk idee van Yolanda, we hopen dat deze actie extra leden oplevert. Inmiddels ben ik aan het eind van de voor mij beschikbare ruimte gekomen, ik wens u verder veel leesplezier en tot de volgende nieuwsbrief,

Marcel Sanders

Vriendendag 2017

September2017

Vriendendag 2017: Op vrijdag 8 september was het dan zover: de jaarlijkse Vriendendag van de Stichting Vrienden van het Reddingsmuseum. Als een soort tegenprestatie voor de donatie hebben donateurs toegang tot het museum en organiseert het bestuur van de Stichting elk jaar een “uitje’ ofwel de Vriendendag. Aan het eind van de morgen verzamelden zich ongeveer 35 donateurs in de bovenzaal van het museum. Het was een weerzien van oude bekenden en ook kennismaken met weer nieuwe gezichten. Vanuit Den Helder maar ook Amersfoort, Heemskerk en zelfs Den Haag waren ze gekomen. Onder het genot van een drankje werden we welkom geheten door onze voorzitter Marcel Sanders. Hij vertelde een en ander over bestuur en wel en wee van het museum. Vervolgens was er voldoende tijd om de tentoonstelling ‘Wonderboot’ te bezichtigen. Deze speciale tentoonstelling heeft de reddingboot ‘Insulinde’ als onderwerp omdat op 8 juli de boot 90 jaar bestond. Vooral legendarisch geworden door spectaculaire reddingen onder leiding van schipper Mees Toxopeus. 

Rond half één konden we genieten van een heerlijke stamppot maaltijd, nee, niet die van de TV-reclames maar van slagerij Wit&Wit van Schootenplaza. Keuze uit zuurkool, rodekool en hutspot en opgediend door onze onmisbare vrijwilligers van het museum. Nadat ieder het zich goed had laten smaken en daarmee een goede basis had gelegd voor een vaartochtje werd er ingescheept op de ‘Tjerk Hiddes’ en de ‘Prins Hendrik’. Ook nu weer ondersteund door de museumvrijwilligers kon iedereen gelukkig mee, ook de donateurs die wat minder goed ter been waren. Vanaf deze plek een waarlijk gemeend ‘BRAVO’ voor de museumvrijwilligers. Was de weersverwachting niet al te best, tijdens de vaartocht op het Noord-Hollands Kanaal viel het gelukkig reuze mee. Alleen bij vertrek spetterde het nog flink waar vooral de ingescheepten op de ‘Prins Hendrik’ last van hadden.

Op de ‘Tjerk Hiddes’ zaten de passagiers binnen om pas na vertrek naar buiten te komen en te genieten van de stilstaande file op de uitvalsweg van Den Helder. De twee boten brachten ons tot Kooybrug en keerden daar om. Uiteindelijk na een mooie tocht was een groot deel van het gezelschap rond 15.15 uur weer terug in de bovenzaal van het museum. Daar konden de deelnemers nog lekker napraten om tussen 16.00 en 16.30 van elkaar afscheid te nemen met een welgemeend ‘tot ziens in ons museum’!

Fijko van der Laan

Mede namens Truus en Marcel, wil ik u hele fijne feestdagen toewensen en alvast alle goeds voor 2018.

Gezellige dagen.

Rian Bok
Secretaris 

NIEUWSBRIEF

jaargang 2017 nummer 5

Beste vrienden, Nu het weer eindelijk weer eens een beetje gaat passen bij het seizoen, lijkt het mij een goed moment om de pen te pakken een stukje voor de nieuwsbrief te gaan schrijven. De afgelopen periode hebben wij als bestuur een aantal keren met elkaar overlegd, hoe wij als vrienden in de toekomst het museum op een betere manier kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben wij nagedacht hoe wij als vrienden aantrekkelijker kunnen worden om als “nieuwe vriend” bij ons aan te sluiten. Om het eerste te realiseren hebben wij een leuk en constructief overleg gehad met Jan de Ruiter (directeur)en Rana Dams (PR) waardoor we wat meer inzicht hebben gekregen over zowel de bedrijfsvoering als eventuele wensen. Tevens hebben wij afgesproken om periodiek bij elkaar te komen, zodat we een beter zicht hebben/krijgen van elkaars wel en wee waardoor we elkaar mogelijk beter kunnen versterken. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het duidelijker promoten van de vrienden tijdens de promotie toer van het museum. Op deze wijze hopen wij uiteindelijk meer leden en daardoor financiële armslag te krijgen om bij te kunnen dragen aan eventuele wensen. Andersom kunnen ze via onze mailinglijst tentoonstellingen/ activiteiten breder onder de aandacht brengen, zodat de bezoekersaantallen en daardoor inkomsten hopelijk toenemen. Daarnaast gaan we proberen specifieke doelgroepen te benaderen om lid te worden.

Om de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap te vergroten is een lastige, vanwege de bewuste keuze om onze lidmaatschap kosten laag te houden. Voor dat bedrag (€ 20 voor individueel, € 25 incl. partner, €40 gezins-lidmaatschap) krijgt u al onbeperkt gratis toegang tot het museum en jaarlijks een leuke vriendendag inclusief een hapje en drankje. Voor dit jaar kunt u alvast vrijdag 8 september in uw agenda zetten. De uitnodiging hiervoor met verdere bijzonderheden ontvangt u eind juli/begin augustus. Wellicht dat u met deze wetenschap mensen in uw kennissen/vriendenkring kunt interesseren. Voorlopig bent u weer helemaal bij, rest mij nog om u – wellicht ten overvloede – te attenderen op Sail Den Helder (22-25 juni), gedurende welke periode het museum gewoon geopend is. Tevens worden er verschillende activiteiten georganiseerd waarvoor u de website van het museum en facebook en die van de vrienden in de gaten moet houden. Als daarover meer nieuws is zullen wij ook proberen e.e.a. met u te delen via de bij ons bekende e-mail adressen. Wellicht tot ziens in deze periode,

Met vriendelijke groet, Marcel Sanders

WAT KOST HET LIDMAATSCHAP VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN HET REDDINGMUSEUM:
(U KUNT ALTIJD UW ‘VRIEND-ZIJN’ OMZETTEN NAAR EEN FAMILIELIDMAATSCHAP!!)
€ 20.00 per jaar voor1 vriend,€ 25.00 voor vriend met partner en € 40.00 per jaar een familielidmaatschap.

Jan Doppegieter

Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Jan Doppegieter. Na mijn pensioennering in 2011 ben ik benaderd door Roy Flem of ik vrijwilligers werk in het Nationale Reddingmuseum wilde doen. Hij zocht een medewerker voor de kraam verkoop. Dit houdt in dat we tijdens de zomervakantie op pad gaan, eventueel met de boten, om het museum te promoten. Door de vele aanvragen, om met de kraam op de diverse braderieën te staan, is de groep gegroeid tot 7 medewerkers.
We hebben een leuke groep. Zo staan we bijvoorbeeld in het seizoen wekelijks op de Juttersmarkt en op de braderie in Callantsoog . Ook op de visserijdagen in Den Oever en het Historisch Weekend in Den Helder zijn we aanwezig.

Landelijk gaan we naar Lelystad, Lemmer, Medenblik, Harlingen, IJmuiden . Vanuit het museum was er een oproep gedaan om rondleidingen te doen. Dit leek mij een leuke job. Na mijn opgave en opleiding werd ik voor de leeuwen geworpen. De eerste keer was het spannend. Maar na meerdere rondleidingen kreeg ik de smaak te pakken. Het hangt er ook vanaf wat voor achtergrond de bezoekers hebben. Heb je bezoekers vanuit het oosten van het land, daar kan je iets meer vertellen over de gevaren van de zee. Je kan ze laten voelen wat windkracht 10 is. Heb je een groep van zeilers, meestal weten zij wat de gevaren zijn, dan zal je een ander verhaal moeten vertellen. Het ontstaan van de K.N.R.M. is een belangrijk onderdeel. Middels de maquette en het bijbehorende verhaal raken veel bezoekers onder de indruk hoe het vroeger ging. De vitrine, waar alle modellen reddingsboten van zowel vroeger als heden liggen, is altijd even een rustplaats waar je de groep kan laten zitten, terwijl jij je verhaal verteld.