Het Reddingmuseum

Het Reddingmuseum

Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers vertelt het verhaal van de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen. Het museum is nationaal omdat het ingaat op het reddingwezen van het gehele land vanaf het Zwin aan de grens met België tot aan de Eems bij Duitsland.

In 1824 werd de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij (NZHRM) opgericht in Amsterdam en een week later de Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS) in Rotterdam. Rechts boven is het portret van Barend van Spreekens de initiatiefnemer voor de NZHRM, links daarvan dat van Willem van Houten, oprichter van de ZHMRS. Het zeilschip links is een detail van een pentekening van een ooggetuige van de ramp met De Vreede. Deze ramp vormde de aanleiding voor de oprichting van beide maatschappijen.

Er kwamen reddingsstations langs de gehele zeekust. Later kwamen daar stations op de Zuiderzee ( IJsselmeer) en Waddenzee bij. In 1949 werden beide reddingmaatschappijen koninklijk en in 1991 fuseerden ze tot Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM). Het museum heeft in haar naam ook die van de bekende mensenredder Dorus Rijkers uit Den Helder die in zijn actieve leven bijna 500 mensen redde. Het museum wordt gemakshalve Reddingmuseum genoemd.

Meer over het Reddingmuseum (wat te zien, wanneer open, hoeveel het kost, enz.) is te lezen op de website van het museum www.reddingmuseum.nl. Vanaf die website kunt u onder ‘informatie’ en daarna ‘Vrienden’ weer terugkomen op deze website.