Het Bestuur

Het Bestuur

dhr Marcel Sanders – voorzitter
mevr Rian Bok – secretaris
mevr Truus Verveer – penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen honorarium of vergoeding voor hun inspanningen.