Bijdragen aan het museum

Bijdragen aan het museum

Bijna ieder jaar leveren de Vrienden een bijdrage aan de collectie van het museum. Dat varieert van de aankoop van een object (model, schilderij of voorwerp), de restauratie van een schilderij of de plaatsing van een kunstwerk aan de muur van het museumgebouw. Ook aan de restauratie van de museumboten is een bijdrage geleverd. Hier volgt een overzicht van die bijdragen aan het museum met een beschrijving en foto’s.

2015

Opening vernieuwd Museum.

Met het luiden van de scheepsbel, opende Prinses  Beatrix op 8 September 2015 het geheel vernieuwde Reddingmuseum. De Prinses beschermvrouwe van de KNRM, kreeg na de openingshandeling een exclusieve rondleiding door het museum.

Op de tweede verdieping is een hoek, waar het verhaal wordt verteld over de ramp met het VOC schip “De Vreede”. Aan de hand van een prachtig schilderij en een bewegend model werd voorheen het verhaal geïllustreerd. In de nieuwe opstelling is dit aangepast. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van het schilderij en model, alleen is er een visueel aspect bijgekomen. Aan de hand van een animatie wordt de storm verbeeld met regen en bliksem. Met geluiden van de storm worden de bezoekers meegenomen naar die bewuste nacht van de ramp.

Door een donatie van €15000.00 van “De Stichting Vrienden van het Reddingmuseum” was het mogelijk de animatie en audio toe te voegen en kon de oude besturing worden vervangen voor een nieuwe.

Animatie en Audiobeelden VOC schip “De Vreede”

2014

Restauratie pentekening De Vreede (1824) van Sijmon Ottes (1798 – voor 1854). Ottes was ooggetuige van deze historische gebeurtenis die de aanleiding vormde voor de oprichting van een reddingmaatschappij in Amsterdam en een in Rotterdam die in 1991 fuseerden tot KNRM. Meer hierover in de Reddingslijn 2014 nr. 88

2013

Aankoop model motorreddingboot Zeemanshoop. Met de Zeemanshoop redde schipper Tinus Bruin met zijn bemanning op spectaculaire wijze de opvarenden van de gestrande Scheveningse logger 102 Maarten. Dat was in 1938 bij het havenhoofd van Scheveningen.

2012

Betaling restauratie een tweeluik van de schipbreuk Zr.Ms. Wassenaar van G.J. Heijmel. Het schip strandde in 1827 bij Schoorl en de overlevende hofmeester Jan Adolfs liet in 1837 het tweeluik maken. Zijn familie gaf dit in bruikleen aan het museum. Beide panelen die uit drie plankjes bestaan waren krom getrokken en op de naden gescheurd. Meer hierover in het Vriendennieuws 2012 nr. 79.

2011

De beeldhouwster Maria van Everdingen (1913-1983) maakte in 1964 in opdracht van de Gemeente Den Helder voor het toenmalige politiebureau een beeld van een man die een kind draagt. Het symboliseert de sterkere die de zwakkere beschermt (of redt). Zeer toepasselijk voor de politie, maar ook voor het reddingwezen. In 1998 werd het politiebureau gesloopt en de gemeente droeg de zorg voor het beeld over aan het museum. Het beeld lag in opslag tot het idee ontstond het te plaatsen tegen een buitenmuur van het museum. De Vrienden hebben de kosten van de plaatsing betaald.

2009

In totaal liggen 45 zonnepanelen in drie rijen op het dak van het Reddingmuseum. De Vrienden hebben hieraan met vier panelen bijgedragen. Er is nog ruimte voor nog eens 45 zonnepanelen! Mocht u of uw bedrijf belangstelling hebben zonnepanelen te schenken, neem dan contact met de directeur van het museum op.

2008

De Vrienden bekostigden de renovatie van het teakdek in de kuip van de motorreddingboot Prins Hendrik.

2007

Schenking tweeluik van Inge Koetzier van Hooff. Het zijn portretten van de Egmondse redder Philipus Stam (1854-1922) en de Helderse redder Dorus Rijkers (1847-1928). De manshoge werken van watervaste acryl waren in de open lucht tentoongesteld tijdens de Kunst 10-daagse te Bergen (N-H) voordat zij werden aangekocht. In het museum komen ze goed tot hun recht op een grote bakstenen muur bij de roeireddingboot.

2006

Bijdrage aan de tentoonstellingscatalogus ‘Recht door Zee, over zeeschilder en zeeloods H.A. Jaarsma (1881-1970). Het boek is geschreven door de kunsthistoricus drs. R. Baljeu en werd deels betaald door de Vrienden.

In 2005 werd de voormalige reddingboot Insulinde (1928) voor een euro overgenomen van het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en daarna gerestaureerd door vrijwilligers van het museum. De Vrienden leverden een bijdrage aan de restauratiekosten. De Insulinde is de eerste zelfrichtende motorreddingboot ter wereld. Na de restauratie heeft het schip de status van Varend Monument gekregen.

2005

Bijdrage aan de conservering van papieren museumstukken zoals etsen, kaarten, tekeningen, kranten en oorkondes.

Bijdrage aan de inrichting van de Reddingbrigadezaal. In de zaal, die twee jaar na de verhuizing naar Willemsoord werd ingericht, waren permanente exposities over de Redding brigade Nederland en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. De Vrienden namen de kosten voor deze uitbreiding voor hun rekening. De zaal is in 2014 ontmanteld voor de bouw van de naastgelegen schouwburg.

2004

Schenking van drie tekeningen van Philip Frinks (1944). De tekeningen zijn van de KZHMRS-reddingboot Zeemanspot (1991), de lichtopstand met vluchthuisje op de Engelsmanplaat (1989) en de KNZHRM motorreddingboot K.F. Sluys (1989).

2003

De beeldhouwster Isabella van Beek Calkoen (1883-1945) maakte in 1939 een bronzen buste van Dorus Rijkers (1847-1928). In 2003 lieten de Vrienden met de originele gietmallen een tweede buste maken en boden dit aan bij de opening van het museum op Willemsoord.

2001

Betaling restauratie van vijf gravures over de redding van de bemanning van het VOC-schip Woestduyn. Het schip leed in 1779 bij Vlissingen schipbreuk en de loods Frans Naerebout (1748-1818), zijn broer Jacob en zes andere vissers redden de bemanning.

2000

Schenking van twee aquarellen van Albert-Jan Cool (1947) voorstellende de strandreddingboot Willem Horsman van Schiermonnikoog (2000) en de reddingboot van Ameland getrokken door paarden (1986).

1992

Schenking bronzen beeldje Roeiredders (1992) van de beeldend kunstenaar Hans Blank (1952)