Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016.

Op 1 Januari 2016 begon het nieuwe bestuur van de Stichting Vrienden van het Reddingmuseum aan haar nieuwe taak. Doordat het oude bestuur in z’n geheel was opgestapt en de overdracht niet helemaal vlekkeloos was verlopen, was er veel werk aan de winkel, vooral omdat niemand van ons bekend was met het reilen en zeilen van deze Stichting werd ons bij overdracht gemeld dat het aantal Vrienden 142 was, bij nader inzien hadden velen al een aantal jaren niet betaald. Deze Vrienden zijn in 2016 een aantal keren gevraagd hun donatie alsnog te voldoen, sommige gaven daar aan gehoor, sommige niet, deze hebben wij uit het bestand gehaald. Er bleven zeggen en schrijven ongeveer 85 betalende Vrienden over dus werk aan de winkel om nieuwe Vrienden te winnen. Op dit moment hebben we 108 betalende Vrienden en het bestuur bekijkt hoe we dit in 2017 verder kunnen uitbreiden. De minimale donatie van een Vriend werd per 1-1-2016 vastgesteld op 20,00 Euro voor 1 persoon, 25,00 Euro voor 2 personen en nieuw is het familielidmaatschap: 40,00 Euro. Omdat de kosten van de Reddinglijn duurder waren dan de inkomsten van de sponsors, werd besloten om hiermee te stoppen en 3 a 4x per jaar een Nieuwsbrief uit te geven. De Nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk digitaal verstuurd, en in Den Helder door het bestuur zelf rondgebracht, de rest gaat per post. Dit alles om de kosten te drukken. Ook heeft het bestuur zelf de website ter hand genomen, deze is zoals u reeds heeft kunnen zien geheel vernieuwd! De Vriendendag, gehouden op 11 november jl. was niet erg druk bezocht, maar het programma wat wij onze Vrienden deze middag hebben aangeboden is als zeer aangenaam ontvangen. Ook deze dag heeft het bestuur in samenwerking met het museum geheel in eigen beheer gehouden. Al met al een hectisch jaar, maar nu alles op de rit is hebben wij weer energie genoeg om er in 2017 tegenaan te gaan!
Wij blijven natuurlijk op u als VRIEND rekenen!

Den Helder, 18 januari 2017

Truus Verveer