Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

Op 6 maart legde F.O. Laks na twintig jaar zijn functie als lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Reddingmuseum neer, nadat hij in januari was teruggetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Reddingmuseum. Hij vertegenwoordigde de Raad van Toezicht in het bestuur van de Vrienden. Die koppeling is bij de statuutswijzigingen vervallen en voor Laks is geen opvolger in het bestuur benoemd. Laks heeft in al die jaren veel betekend voor het museum.

Op 16 maart hield voorzitter Henk Stapel, maritiem historicus, in het museum een lezing over een aantal scheepsmodellen van reddingboten die een bijzondere rol hebben gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van de reddingsmaatschappijen. De opkomst was gering, maar de aanwezigen waardeerden de boeiende voordracht.

Statutenwijzigingen werden op 31 mei bij de notaris gepasseerd. De wijzigingen betroffen een aantal technische wijzigingen, zoals het aantal bestuursleden en actualisering onder meer aan de eisen voor een Algemeen Nut Beogende lnstelling(ANBI). Doel en aard van de stichting bleven ongewijzigd.

Het bestuur en enkele Vrienden woonden in het Reddingmuseum op 31 augustus de opening bij van de tijdelijke tentoonstelling “Woeste reddingen op zee”, scheepsportretten van Rob van Assen. De voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNRM, C. van Duijvendijk opende de tentoonstelling in aanwezigheid van de Helderse wethouders P. Bruin en S. den Dulk en vele andere genodigden. Er volgde een bezichtiging en geanimeerde receptie.

De jaarlijkse Vriendendag vond dit jaar op 19 oktober plaats, ’s morgens in het Reddingmuseum en ’s middags in Museum Jan Lont op Wieringen. De voorzitter overhandigde namens de Vrienden aan de directeur van het Reddingmuseum Hans Sterkenburg een model van de motorreddingboot Zeemanshoop als schenking voor de collectie. De Zeemanshoop verrichtte in 1938 bij Scheveningen een spectaculaire redding die op glazen platen door een beroepsfotograaf werd vastgelegd. Afstammelingen en andere familieleden van de schipper van de reddingboot en van de fotograaf waren bij de overhandiging aanwezig. In Museum Jan Lont werden de Vrienden gastvrij ontvangen en rondgeleid. Daar werd door het bestuur van de Vrienden ook een zwart-wit NTS-documentaire “May-Day” getoond. Het was een geslaagde Vriendendag met een behoorlijke opkomst. Dit was de laatste keer dat bestuurslid G.H. Nijhuis de Vriendendag organiseerde. Na velen jaren trad hij in oktober af als bestuurslid. Hij is nog wel actief in de redactie van het Vriendennieuws. G.H. Ooms volgde hem op in het bestuur.

In december ontving de Stichting Vrienden van het Reddingmuseum tot zijn verrassing een donatie van € 5.000,- van de Stichting Maritiem Centrum. Laatstgenoemde stichting werd ontbonden en het aanwezige vermogen werd verdeeld over stichtingen met gelijkwaardige doelstellingen, waaronder de Stichting Vrienden van het Reddingmuseum.

Gedurende het jaar verscheen er viermaal een Vriendennieuws. Het bestuur kwam vier maal in vergadering bijeen. Droevig was dat enkele Vrienden ons ontvielen door overlijden. Gelukkig konden we ook nieuwe Vrienden verwelkomen en het aantal groeide gedurende het jaar van 135 naar 142, met partners totaal 210 personen.

R. de Bakker, secretaris Den Helder, 27 februari 2014.