ANBI

ANBI

De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u giften, donaties of schenkingen aan de Stichting Vrienden Reddingmuseum aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting.

Mocht u overwegen de Stichting Vrienden Reddingmuseum in uw testament op te nemen en een legaat na te laten dan is het interessant te weten dat de stichting door de belastingdienst vrijgesteld is van successierechten. De voorzitter is gaarne bereid u te ontvangen voor een vrijblijvend gesprek hierover. Ook iedere notaris kan u behulpzaam zijn.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de stichting is 99.64.186.

Teneinde een oordeel te kunnen vellen over de Stichting Vrienden Reddingmuseum, treft u hierbij het laatste jaarverslag, het beleidsplan en financiële verantwoording aan.