Het doel

Het Doel

Het doel van de stichting is het bevorderen van de bloei van het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers door het wekken en stimuleren van belangstelling voor het museum en door het ter beschikking stellen van geldmiddelen aan dit museum.

De stichting, kortweg Stichting Vrienden Reddingmuseum, tracht haar doel onder meer te bereiken door het vormen van een groep van begunstigers, de Vrienden. De Vrienden geven jaarlijks een donatie. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan het museum. De bijdragen van de Vrienden zijn niet bestemd voor de exploitatie van het museum.

In 2016 zullen wij u per kwartaal middels een Nieuwsbrief op de hoogte houden van hetgeen er in en rond het museum gebeurt. Zo blijft u op de hoogte waar uw donatie aan wordt besteed. Daarnaast hebben de Vrienden vrij toegang tot het museum. De Vrienden ontvangen ook een uitnodiging voor de jaarlijkse Vriendendag. Hierdoor raken zij goed op de hoogte van het museum en zijn zij in staat op te treden als ambassadeur van het museum bij familie en vrienden, op het werk of binnen een vereniging. Het onder de aandacht brengen van het museum is echter geheel vrijblijvend, alleen een donatie is al heel mooi.

De Stichting Vrienden Reddingmuseum is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Museumvrienden.

Reddingmuseum